Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน E640359
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780131803329
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.4076 L441J V.2
ชื่อผู้แต่ง
 • Lebauer, Roni
 • ชื่อเรื่อง
 • Journeys reading 2 / Roni Lebauer
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed.
  พิมพลักษณ์ Singapore : Prentice Hall Asia ELT, 1997
  บรรณลักษณ์ 137 p. : color, ill, table ; 28 cm.
  หัวเรื่อง
 • Reading
 • English language -- Reading
 • Reading -- Problems, Exercise, etc.
 • Lebauer, Roni
 • Journeys reading 2 / Roni Lebauer
 • Reading
 • English language -- Reading
 • Reading -- Problems, Exercise, etc.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E640359  428.4076 L441J V.2 C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [1501]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)