Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TCM620053 TCM620054
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780521754507
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.65 S974E
ชื่อผู้แต่ง
 • Sweeney, Simon
 • ชื่อเรื่อง
 • English for Business Communication : Teacher's Book / Simon Sweeney
 • ครั้งที่พิมพ์ 2 nd ed
  พิมพลักษณ์ Cambridge : Cambridge University Press, 2003
  บรรณลักษณ์ 121 p. ill, table ; 28 cm.
  หัวเรื่อง
 • English language -- Business Communication
 • English language -- Communication
 • Sweeney, Simon
 • English for Business Communication : Teacher's Book / Simon Sweeney
 • English language -- Business Communication
 • English language -- Communication

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TCM620053  428.65 S974E C.1  ให้บริการ  ได้
   Teacher's Book | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  TCM620054  428.65 S974E C.2  ให้บริการ  ได้
   Teacher's Book | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [150]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)