Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน E630167
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9781107480643
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 K78I
ชื่อผู้แต่ง
 • Koeneman, Olaf
 • ชื่อเรื่อง
 • Introducing Syntax / Olaf koeneman
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed.
  พิมพลักษณ์ Cambridge : Cambridge University Press, 2017
  บรรณลักษณ์ x, 301 p. : color, table ; 25 cm.
  หมายเหตุ 980 Baht.
  หัวเรื่อง
 • English langauge -- usage
 • English language -- grammar
 • English language -- Syntax -- Study and teaching
 • Syntax
 • Grammar, Comparative and general -- Syntax
 • English language -- Syntax -- Problems, exercises
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Zeijlstra, Hedde. jt.auth.
 • Koeneman, Olaf
 • Introducing Syntax / Olaf koeneman
 • English langauge -- usage
 • English language -- grammar
 • English language -- Syntax -- Study and teaching
 • Syntax
 • Grammar, Comparative and general -- Syntax
 • English language -- Syntax -- Problems, exercises
 • Zeijlstra, Hedde. jt.auth.

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E630167  428 K78I C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [815]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)