Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620186
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789746369558
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.1 ก342ภ
ชื่อผู้แต่ง
 • ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • นำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพ / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : จีนสยาม, 2540
  บรรณลักษณ์ 134 หน้า. : ภาพประกอบ ; 26 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • การท่องเที่ยว -- คำศัพท์
 • ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี
 • ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
 • นำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพ / ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
 • การท่องเที่ยว -- คำศัพท์
 • ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620186  495.1 ก342ภ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [410]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)