Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620033
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789740848691
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 372.87 ย547ช
ชื่อผู้แต่ง
 • เยาวลักษณ์ โสภณ
 • ชื่อเรื่อง
 • Children's song and aotivities/ เยาวลักษณ์ โสภณ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : ไทยวัฒนาพานิช, 2542
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า. ตาราง, รูปภาพ. ; 28 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • เพลงสำหรับเด็ก
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • จันทร์ฉาย คุมพล
 • เยาวลักษณ์ โสภณ
 • Children's song and aotivities/ เยาวลักษณ์ โสภณ
 • เพลงสำหรับเด็ก
 • จันทร์ฉาย คุมพล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620033  372.87 ย547ช ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [301]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)