ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับบุคลากร 2562..

07 ก.ย. 2562 65

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC ประจำปีการศึกษา 1/2562..

04 ก.ย. 2562 77

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2562..

26 ส.ค. 2562 88

โครงการอบรมภาษาจีน..

26 ส.ค. 2562 22

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับมัธยม..

07 ส.ค. 2562 103

โครงการอบรมภาษาต่างประเทศสำหรับอาจารย์และบุคลากร ( อบรมเตรีย..

10 มิ.ย. 2562 104

การสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเ..

10 มิ.ย. 2562 63

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันภาษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยา..

11 พ.ค. 2562 90

โครงการศึกษาดูงาน สถาบันนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ..

11 พ.ค. 2562 98

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร (ครั้งที่ 1)..

13 มี.ค. 2562 212

ภาพกิจกรรมบรรยายแนะแนวเตรียมสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 347

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC..

18 ก.พ. 2562 88

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC..

30 ม.ค. 2562 87

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการ..

16 ม.ค. 2562 117

โครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 ปีการ..

12 ธ.ค. 2561 146

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 1/2561..

03 ก.ย. 2561 529