ภาพกิจกรรมศูนย์ภาษา
อบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการเรียนการสอนรายวิชาเสริมทักษะ..

29 พ.ค. 2565

ค่ายภาษาอังกฤษ ประจำเทอมที่ 2/2564 วันที่ 16 มีนาคม 2565..

22 มี.ค. 2565

อบรมเรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้ปัง!!! 08-09-2021..

08 ก.ย. 2564

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน01-09-2021 ..

01 ก.ย. 2564

การจัดการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นภาษาอังกฤษ Effective and En..

25 ส.ค. 2564

กิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา 10 กุ..

10 ก.พ. 2564

กิจกรรมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา ครั้งที่ 1 2/256..

23 ธ.ค. 2563

Certificate of Achievement Self Learning English Online 21-1..

21 ธ.ค. 2563

อบรมสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษออนไลน์ 16 ธันวาคม 2563..

16 ธ.ค. 2563

โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบ TOEIC 1/2563..

13 ส.ค. 2563

ภาพกิจกรรมการสอบ TOEIC KPRU 07/03/2563..

10 มี.ค. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่1 วันที่ 7-12-2019..

20 ม.ค. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 2 วันที่ 14-12-2019..

20 ม.ค. 2563

ค่ายภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 3 วันที่ 21-12-2019..

20 ม.ค. 2563

แข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 18/12/2019..

20 ม.ค. 2563

สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 1/2562 ..

23 ก.ย. 2562 38