ติดต่อเรา ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร


ที่อยู่ ชั้น2 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
เลขที่69 หมู่1 ตำบลนครชุม อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร 62000
 
เบอร์โทร : 055-706555 ต่อ
ห้องสำนักงาน : 1571
ห้องสมุดศูนย์ภาษา : 1573
ห้องผู้อำนวยการ : 1570

เบอร์โทรมือถือ : 091-0262571
E-mail ศูนย์ภาษา: lckpru@gmail.com