ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 24-25 มีนาคม 2564
23 มี.ค. 2564
  รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC-ETS สำหรับนักศึกษา และบุคลากรสอบร่วม ปีการศึกษา 2/2563
08 มี.ค. 2564
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียน 2/2563 ]
08 มี.ค. 2564
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเตรียมสอบนักศึกษาที่คัดเลือกจากทุกคณะ 2/2563
15 ก.พ. 2564
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ระดับประถมศึกษา 10 กุมภาพันธ์ 2564
11 ก.พ. 2564
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียน 2/2563 ]
08 ก.พ. 2564
  ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษออนไลน์ ระดับประถมช่วงชั้นที่ 2 โครงการบริการวิชา
06 ก.พ. 2564
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1) 2/2563
24 ธ.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2/2563 ]
21 ก.ย. 2563
  ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ 16 กันยายน 2563
15 ก.ย. 2563
  รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC-ETS สำหรับนักศึกษา และบุคลากรสอบร่วม
02 ก.ย. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1/2563 ]
24 ส.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบTOEIC-ETS
03 ส.ค. 2563
  รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC-ETS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
29 ก.ค. 2563
  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
20 ก.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ]
20 ก.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2/2562 ]
03 มี.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC-ETS วันที่ 7 มีนาคม 2563
02 มี.ค. 2563
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 12/02/2563
13 ก.พ. 2563
  รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
11 ก.พ. 2563