รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบTOEIC-ETS
03 ส.ค. 2563
  รายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC-ETS สำหรับอาจารย์และบุคลากร
29 ก.ค. 2563
  รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับอาจารย์และบุคลากร
20 ก.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ]
20 ก.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2/2563 ]
03 มี.ค. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC-ETS วันที่ 7 มีนาคม 2563
02 มี.ค. 2563
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัล แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 12/02/2563
13 ก.พ. 2563
  รายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์สำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 2
11 ก.พ. 2563
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1/2563 ]
04 ก.พ. 2563
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมแข่งขันภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา (ครั้งที่ 1)
24 ธ.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ (ครั้งที่ 1) วันที่ 18 ธันวาคม 2562
17 ธ.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้งที่ 2 /เดือนพฤศจิกายน 2562
25 พ.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ /เดือนพฤศจิกายน 2562]
13 พ.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษ /เดือนตุลาคม 2562]
21 ต.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562]
23 ก.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อและระเบียบการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วันที่ 4 กันยายน 2562
29 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562]
26 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อบรมวันที่ 19-23 ส.ค. 2562
19 ส.ค. 2562
  รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
02 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC และระเบียบการสอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
08 มิ.ย. 2562