ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 1/2562]
23 ก.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อและระเบียบการสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา และบุคลากร วันที่ 4 กันยายน 2562
29 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบปกติ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2562]
26 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษา อบรมวันที่ 19-23 ส.ค. 2562
19 ส.ค. 2562
  รายชื่อนักเรียนผู้เข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
02 ส.ค. 2562
  ประกาศรายชื่ออาจารย์และบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบ TOEIC และระเบียบการสอบ วันที่ 10 มิถุนายน 2562
08 มิ.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเตรียมสอบ TOEIC สำหรับบุคลากร อบรมวันที่ 6-7 มิ.ย. 2562
02 มิ.ย. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [พิเศษ ครั้งที่ 1] (มรภ.กพ.) (มรภ.กพ.แม่สอด)
09 เม.ย. 2562
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับบุคลกร ครั้งที่ 1
13 มี.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้เข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
11 มี.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [ปกติ ครั้งที่ 2] (มรภ.กพ.) (มรภ.กพ.แม่สอด)
11 มี.ค. 2562
  ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ (มรภ.กพ.) (มรภ.กพ.แม่สอด)
04 มี.ค. 2562
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ รายวิชา เสริมทักษะภาษาอังกฤษ 1 , 2 [ปกติ ครั้งที่1]
18 ก.พ. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และระเบียบการสอบ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ.กพ.แม่สอด)
14 ก.พ. 2562
  ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC และระเบียบการสอบ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 (มรภ.กพ.)
13 ก.พ. 2562
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [ปกติ ครั้งที่1]
04 ก.พ. 2562
  ประกาศรายชื่อนักศึกษาเข้าอบรมภาษาอังกฤษเพื่อสอบ TOEIC
26 ม.ค. 2562
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561
17 ม.ค. 2562
  รายชื่อนักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษออนไลน์ ครั้งที่ 2
14 ม.ค. 2562
  รายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษออนไลน์ [รอบพิเศษครั้งที่3]
11 ม.ค. 2562