รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 8-9 มิถุนายน 2565
07 มิ.ย. 2565
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 23 มีนาคม 2565
23 มี.ค. 2565
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 16 มีนาคม 2565
15 มี.ค. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 7-11 มีนาคม 2565
07 มี.ค. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ (เพิ่มเติม 3-4 มีนาคม 2565)
03 มี.ค. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 28 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 4 มีนาคม 2656
28 ก.พ. 2565
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 23 กุมภาพันธ์ 2565
22 ก.พ. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 21-25 กุมภาพันธ์ 2565
21 ก.พ. 2565
  กำหนดการวันภาษาต่างประเทศ แก้ไข
09 ก.พ. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565
07 ก.พ. 2565
  กำหนดการวันภาษาต่างประเทศ
04 ก.พ. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 31-4 กุมภาพันธ์ 2565
31 ม.ค. 2565
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษ TECW 28 มกราคม 2565
26 ม.ค. 2565
  ขั้นตอนการสอบออนไลน์
24 ม.ค. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 24-27 มกราคม 2565
24 ม.ค. 2565
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 19 มกราคม 2565
19 ม.ค. 2565
  รายชื่อผู้ลงทะเบียนอบรมภาษาเกาหลีเบื้องต้น
08 ม.ค. 2565
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 3 วันที่ 24 ธันวาคม 2564
24 ธ.ค. 2564
  รายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 22-23 ธันวาคม 2564
21 ธ.ค. 2564
  รายชื่อบุคลากรที่มีสิทธิ์สอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษ 22 ธันวาคม 2564
20 ธ.ค. 2564