Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TCMT620004
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789748788005
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 423.076 ว364ว
ชื่อผู้แต่ง
 • Watcyn-Jones, Peter
 • ชื่อเรื่อง
 • Vocabulary games andactivities for teacher (ฉบับภาษาไทย) / Peter Watcyn-Jones
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินดดไชน่า, 2544
  บรรณลักษณ์ 154 หน้า. : ill, table : 29.5 ซม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • มัลลิกา พงศ์ปริตร, ผู้แปล
 • ศรีภูมิ อัครมาส, ผู้แปล
 • Watcyn-Jones, Peter
 • Vocabulary games andactivities for teacher (ฉบับภาษาไทย) / Peter Watcyn-Jones
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- กิจกรรมการเรียนการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์ -- การศึกษาและการสอน
 • มัลลิกา พงศ์ปริตร, ผู้แปล
 • ศรีภูมิ อัครมาส, ผู้แปล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TCMT620004  423.076 ว364ว ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   คู่มือครู | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [540]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)