Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620216
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789745340145
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.642 L719A
ชื่อผู้แต่ง
 • Liesenborghs, Robert
 • ชื่อเรื่อง
 • At the Restaurant : คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อยู่ในแวดวงภัตตาคารและร้านอาหาร / Robert liesenborghs
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครัั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2542
  บรรณลักษณ์ 282 หน้า. : ตาราง, รูปภาพ ; 24 ซม.
  ชื่อชุด
 • ภาษาอังกฤเฉพาะสาขาอาชีพ
 • หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี (สำหรับร้านอาหารและพนักงานโรงแรม)
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤา -- การใช้ภาษา
 • Liesenborghs, Robert
 • At the Restaurant : คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษที่เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้อยู่ในแวดวงภัตตาคารและร้านอาหาร / Robert liesenborghs
 • ภาษาอังกฤเฉพาะสาขาอาชีพ
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี (สำหรับร้านอาหารและพนักงานโรงแรม)
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤา -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620216  428.642 L719A ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [472]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)