Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620189
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9742767793
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.02 ส172ว
ชื่อผู้แต่ง
 • สวาสดิ์ พรรณา
 • ชื่อเรื่อง
 • วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ = News reading & translation / สวาสดิ์ พรรณา
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2534
  บรรณลักษณ์ 169 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 50 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การแปล
 • สวาสดิ์ พรรณา
 • วิธีอ่านและแปลข่าวหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ = News reading & translation / สวาสดิ์ พรรณา
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การแปล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620189  428.02 ส172ว ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [413]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)