Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620163
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789747451900
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.1 ส341ว
ชื่อผู้แต่ง
 • สรวงสุดา เตียวรัตนกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • Word analysis (การวิเคราะห์ศัพท์) / สรวงสุดา เตียวรัตนกุล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, 2544
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า. ; 26 ซ.ม.
  หมายเหตุ 85 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • สรวงสุดา เตียวรัตนกุล
 • Word analysis (การวิเคราะห์ศัพท์) / สรวงสุดา เตียวรัตนกุล
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620163  428.1 ส341ว ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [393]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)