Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620145
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9748555593
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 423.95911 ก394ค
ชื่อผู้แต่ง
 • กัมพล คุณาบุตร
 • ชื่อเรื่อง
 • คำนี้มีตำนาน / กัมพล คุณาบุตร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อักษรกราฟฟิค, 2532
  บรรณลักษณ์ 134 หน้า. : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 39 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • กัมพล คุณาบุตร
 • คำนี้มีตำนาน / กัมพล คุณาบุตร
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620145  423.95911 ก394ค ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [380]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)