Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620080
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9748732266
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.7 พ431ด
ชื่อผู้แต่ง
 • Brikshasri, A
 • ชื่อเรื่อง
 • The new load 1 / พฤกษะศรี, นามแฝง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 7
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : ดอกแก้ว, 2539
  บรรณลักษณ์ 432 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การสนทนา
 • Brikshasri, A
 • The new load 1 / พฤกษะศรี, นามแฝง
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- การสนทนา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620080  420.7 พ431ด ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [339]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)