Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620079
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9742763135
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.1 ก386อ
ชื่อผู้แต่ง
 • กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
 • ชื่อเรื่อง
 • อ่านอังกฤษ ฟิตจนเก่ง ทฤษฎี : ปฏิบัติ / กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2531
  บรรณลักษณ์ 214 หน้า. : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 45 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
 • อ่านอังกฤษ ฟิตจนเก่ง ทฤษฎี : ปฏิบัติ / กัณฑาทิพย์ สิงหะเนติ
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620079  420.1 ก386อ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [338]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)