Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620078
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.3 พ671ค
ชื่อผู้แต่ง
 • พิทยา, (นามแฝง)
 • ชื่อเรื่อง
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ีมีปัญหา = Dictionary / พิทยา, ผู้รวบรวม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : เบญญา, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า. ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
  ชื่อชุด
 • เสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
 • หมายเหตุ 120 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • พิทยา, (นามแฝง)
 • คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ีมีปัญหา = Dictionary / พิทยา, ผู้รวบรวม
 • เสริมความรู้ภาษาอังกฤษ
 • ภาษาอังกฤษ -- คำศัพท์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620078  420.3 พ671ค ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [337]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)