Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TCM620072
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780521398909
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 425 J76C
ชื่อผู้แต่ง
 • Jones, Leo
 • ชื่อเรื่อง
 • communicative Grammar practice / Leo Jones
 • ครั้งที่พิมพ์ 2 nd ed
  พิมพลักษณ์ New York : Cambirdge University Prees, 1993
  บรรณลักษณ์ 152 p. ; 25 cm.
  หัวเรื่อง
 • English language
 • English langauge -- usage
 • English language -- communication
 • Jones, Leo
 • communicative Grammar practice / Leo Jones
 • English language
 • English langauge -- usage
 • English language -- communication

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TCM620072  425 J76C C.1  ให้บริการ  ได้
   Teacher's Book | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [262]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)