Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620210 E630717 E630718
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9786167128030
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.1 ร861ส
ชื่อผู้แต่ง
 • เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ชื่อเรื่อง
 • สนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้ม ชี้ เที่ยว / เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ นนทบุรี : บุ๊ค คาเฟ่, 2554
  บรรณลักษณ์ 432 หน้า : ตาราง, รูปภาพ ; 21 ซม.
  หมายเหตุ 235 บ.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • มารพิณ (นามแฝง)
 • เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • สนทนาภาษาจีนฉบับ จิ้ม ชี้ เที่ยว / เรืองรอง รุ่งรัศมี
 • ภาษาจีน -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาจีน -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • มารพิณ (นามแฝง)

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620210  495.1 ร861ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  E630717  495.1 ร861ส ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   3. [ ขอจอง ]  E630718  495.1 ร861ส ฉ.3  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [507]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)