Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620206
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9742693951
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.918 ร375ภ ล.7
ชื่อผู้แต่ง
 • รัตนา ฦาชาฤทธิ์ม, บรรณาธิการ
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 7 / รัตนา ฦาชาฤทธิ์ม, บรรณาธิการ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว, 2546
  บรรณลักษณ์ 361 หน้า. ; 18.5 ซม.
  ชื่อชุด
 • ความรู้ภาษาไทย อันดับที่ 33
 • หัวเรื่อง
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา
 • รัตนา ฦาชาฤทธิ์ม, บรรณาธิการ
 • ภาษาไทยวันนี้ เล่ม 7 / รัตนา ฦาชาฤทธิ์ม, บรรณาธิการ
 • ความรู้ภาษาไทย อันดับที่ 33
 • ภาษาไทย -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620206  495.918 ร375ภ ล.7 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [441]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)