Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620198
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 97897489773968
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.24 จ148อ
ชื่อผู้แต่ง
 • จรรยา อินทร์อ๋อง
 • ชื่อเรื่อง
 • อ่าน 125 บุรพบท = Reading 125 prepositions / จรรยา อินทร์อ๋อง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ภาษา I.O.U., 2541
  บรรณลักษณ์ 216 หน้า. : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • จรรยา อินทร์อ๋อง
 • อ่าน 125 บุรพบท = Reading 125 prepositions / จรรยา อินทร์อ๋อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620198  428.24 จ148อ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [422]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)