Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620082
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789746022514
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 423 น376พ
ชื่อผู้แต่ง
 • นิรยุทธ วันเพ็ญ
 • ชื่อเรื่อง
 • พจนานุกรมอักษรย่อและคำย่อ อังกฤษ -ไทย = Dictionary of abbreviations English - Thai / นิรยุทธ วันเพ็ญ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537
  บรรณลักษณ์ 150 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 95 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- อักษรย่อ -- พจนานุกรม
 • อักษรย่อ -- พจนานุกรม
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • สมสวาท วันเพ็ญ
 • นิรยุทธ วันเพ็ญ
 • พจนานุกรมอักษรย่อและคำย่อ อังกฤษ -ไทย = Dictionary of abbreviations English - Thai / นิรยุทธ วันเพ็ญ
 • ภาษาอังกฤษ -- อักษรย่อ -- พจนานุกรม
 • อักษรย่อ -- พจนานุกรม
 • สมสวาท วันเพ็ญ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620082  423 น376พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [341]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)