Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน STT620002
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ก971ภ
ชื่อผู้แต่ง
 • ไกรคุง อนัคฆกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (work book) / ไกรคุง อนัคฆกุลม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : แม็ค, 2535
  บรรณลักษณ์ 112 หน้า. ; 25 ซ.ม.
  หมายเหตุ 26 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
 • ภาษาอังกฤษ -- ธุรกิจ
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • วารุณี อมรสิทธิ์
 • ไกรคุง อนัคฆกุล
 • ภาาษาอังกฤษธุรกิจ 2 (work book) / ไกรคุง อนัคฆกุลม
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
 • ภาษาอังกฤษ -- ธุรกิจ
 • วารุณี อมรสิทธิ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  STT620002  428 ก971ภ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   คู่มือนักเรียน | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [327]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)