Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620065
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9748757986
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.76 ท151อ
ชื่อผู้แต่ง
 • ทรงศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
 • ชื่อเรื่อง
 • อังกฤษ ม.ต้น / ทรงศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล; บรรณาธิการ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาการศึกษาแบบวิทยาศาสตร์, 2531
  บรรณลักษณ์ 316 หน้า. : ภาพประกอบ ; 26 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบพร้อมเฉลย
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ
 • ทรงศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล
 • อังกฤษ ม.ต้น / ทรงศักดิ์ สฤษฎีชัยกุล; บรรณาธิการ
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบพร้อมเฉลย
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบ

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620065  428.076 ท151อ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [326]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)