Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน E620210
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789812087713
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 J75S V.2
ชื่อผู้แต่ง
 • Jones, Heather
 • ชื่อเรื่อง
 • Step ahead 2 : activity book / Heather Jones
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ Jurong East : SNP Sprint Pet Ltd, 2002
  หมายเหตุ 135 bhat
  หัวเรื่อง
 • English language -- Problems, exercises, etc
 • English language -- Examinations, questions, etc
 • English language -- Usage
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • Robyn Mann
 • Jones, Heather
 • Step ahead 2 : activity book / Heather Jones
 • English language -- Problems, exercises, etc
 • English language -- Examinations, questions, etc
 • English language -- Usage
 • Robyn Mann

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E620210  428 J75S V.2 C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [284]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)