Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียนENG620008
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 0582797977
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ R 423 L856
ชื่อเรื่อง
 • Longman dictionary of american English /
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ New york : Longman, 1983
  บรรณลักษณ์ 792 p. ; 22 cm.
  หัวเรื่อง
 • English language -- Dictionaries
 • Longman dictionary of american English /
 • English language -- Dictionaries

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  R-ENG620008  R 423 L856 C.1  ให้บริการ  ได้
    R reference | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [244]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)