Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620007
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789990381849
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ส831ภ
ชื่อผู้แต่ง
 • สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 • ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  บรรณลักษณ์ 215 หน้า ; 21 ซม.
  หมายเหตุ 100 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา
 • สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 • ภาษาอังกฤษสำหรับผู้ขับขี่รถแท็กซี่ / สุพัฒน์ สุกมลสันต์
 • ภาษาอังกฤษ -- การใช้ภาษา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620007  428 ส831ภ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [243]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)