Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น
เลขทะเบียน TH620001
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 340 ส691ก
ชื่อผู้แต่ง
 • กิจการยุติธรรม, สำนักงาน
 • ชื่อเรื่อง
 • สมุดภาพ อินโฟกราฟฟิกกฎหมาย : Law Inforgraphics / สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ Bangkok : ธนาเพรส, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 94 หน้า : รูปภาพ ; 29.5 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • กฎหมาย -- รวมเรื่อง
 • กฎหมาย
 • กิจการยุติธรรม, สำนักงาน
 • สมุดภาพ อินโฟกราฟฟิกกฎหมาย : Law Inforgraphics / สำนักงานกิจการยุติธรรม
 • กฎหมาย -- รวมเรื่อง
 • กฎหมาย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620001  340 ส691ก C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [175]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)