Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน 620151
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780521485722
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 808.83712 L42S
ชื่อผู้แต่ง
 • Eliot, George
 • ชื่อเรื่อง
 • Silas Marner / George Eliot
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ New Yok : Cambirdge University Prees, 1995
  บรรณลักษณ์ 256 p.; 20 cm.
  ชื่อชุด
 • Cambridge Literature
 • หัวเรื่อง
 • Literature -- English
 • Eliot, George
 • Silas Marner / George Eliot
 • Cambridge Literature
 • Literature -- English

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E620151  808.83712 L42S C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [170]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)