Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน E620119 E620120
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9781108408363
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng.
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 371.102 R514J
ชื่อผู้แต่ง
 • Richards, Jack C.
 • ชื่อเรื่อง
 • Jack C. Richard's 50 Tips for Teacher Development / Jack C. Richards
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ Cambridge : Cambridge University Press, 2017
  บรรณลักษณ์ 120 p. ; 20.5 cm.
  หัวเรื่อง
 • Educational development
 • Teaching
 • Richards, Jack C.
 • Jack C. Richard's 50 Tips for Teacher Development / Jack C. Richards
 • Educational development
 • Teaching

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E620119  371.102 R514J C.1  วิชุรา วินัยธรรม
   ยืม 14/10/2563
   คืน 13/12/2563
   ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  E620120  371.102 R514J C.2  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [132]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)