Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน FIC620032 FIC620033 FIC620234 FIC620235 FIC620236 FIC620237
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780194226851
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ FIC A832I
ชื่อผู้แต่ง
 • Asimov, Isaac
 • ชื่อเรื่อง
 • I robot : short stories / Isaac Asimov
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed.
  พิมพลักษณ์ Oxford : Oxford University Press, 1950
  บรรณลักษณ์ 89 p. ; 20 cm.
  หัวเรื่อง
 • Ficion
 • Asimov, Isaac
 • I robot : short stories / Isaac Asimov
 • Ficion

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  FIC620032  FIC A832I C.1  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  FIC620033  FIC A832I C.2  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   3. [ ขอจอง ]  FIC620234  FIC A832I C.3  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   4. [ ขอจอง ]  FIC620235  FIC A832I C.4  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   5. [ ขอจอง ]  FIC620236  FIC A832I C.5  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   6. [ ขอจอง ]  FIC620237  FIC A832I C.6  ให้บริการ  ได้
   Fiction | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [641]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)