Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620181
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789745725430
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 495.65 ส781ว
ชื่อผู้แต่ง
 • สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 • ชื่อเรื่อง
 • ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
  บรรณลักษณ์ 222 หน้า. ; 26 ซ.ม.
  หมายเหตุ 140 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาญี่ปุ่น -- ไวยากรณ์
 • สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 • ไวยากรณ์ภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น / สุเทพ น้อมสวัสดิ์
 • ภาษาญี่ปุ่น -- ไวยากรณ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620181  495.65 ส781ว ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [406]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)