Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620180
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789748329628
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428.076 ฉ391
ชื่อเรื่อง
 • เฉลยข้อสอบ 8 ภาคการศึกษาถึงภาคล่าสุดภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) / คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน Opinion.
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ ปทุมธานี : สกายบุ๊กส์, 2539
  บรรณลักษณ์ 170 หน้า. ; 25.5 ซ.ม.
  หมายเหตุ 125 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย
 • เฉลยข้อสอบ 8 ภาคการศึกษาถึงภาคล่าสุดภาษาอังกฤษ เพื่อสอบเข้าปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) / คณาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษสถาบัน Opinion.
 • ภาษาอังกฤษ -- ข้อสอบและเฉลย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620180  428.076 ฉ391 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป (ภาษาไทย) | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [405]

   Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)