Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620171
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789747456455
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ส689
ชื่อเรื่อง
 • สำนวน & แสลง = Idiom & Slang English / ทีมงานแพทย์ วิศวะ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : พีบีซี, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 113 หน้า. ; 18.5 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ศัพท์แสลง
 • สำนวน & แสลง = Idiom & Slang English / ทีมงานแพทย์ วิศวะ
 • ภาษาอังกฤษ -- ศัพท์แสลง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620171  428 ส689 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [401]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)