Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620166
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ภ483
ชื่อเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย : เริ่มต้นจากพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไกล / New wave Group, รวบรวม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สามัคคีสาร(ดอกหญ้า), (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 104 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
 • ภาษาอังกฤษเข้าใจง่าย : เริ่มต้นจากพื้นฐาน เพื่อการพัฒนาที่ก้าวไกล / New wave Group, รวบรวม
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620166  428 ภ483 ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [396]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)