Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620136 TH620137
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9747830043
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 425 จ697ว
ชื่อผู้แต่ง
 • เจตนาพร, นามแฝง
 • ชื่อเรื่อง
 • Verbs and adverbs / เจตนาพร, นามแฝง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : เบญญา, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 260 หน้า. ; 18 ซ.ม.
  หมายเหตุ 95 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำกริยา
 • ภาษาอังกฤษ -- คำกริยาวิเศษณ์
 • เจตนาพร, นามแฝง
 • Verbs and adverbs / เจตนาพร, นามแฝง
 • ภาษาอังกฤษ -- คำกริยา
 • ภาษาอังกฤษ -- คำกริยาวิเศษณ์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620136  425 จ697ว ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  TH620137  425 จ697ว ฉ.2  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [373]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)