Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620130
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789990284386
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ภ686ศ
ชื่อผู้แต่ง
 • ภูวเดช อัศวเวคิน
 • ชื่อเรื่อง
 • สนทนาแบบวาไรตี้ = Variety conversation / ภูวเดช อัศวเวคิน
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จูนพับลิชชิ่ง, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 190 หน้า. : ภาพประกอบ ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 98 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ศิลปการสนทนา
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี
 • ภูวเดช อัศวเวคิน
 • สนทนาแบบวาไรตี้ = Variety conversation / ภูวเดช อัศวเวคิน
 • ภาษาอังกฤษ -- ศิลปการสนทนา
 • ภาษาอังกฤษ -- บทสนทนาและวลี

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620130  428 ภ686ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [367]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)