Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620115
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 428 ศ866ส
ชื่อผู้แต่ง
 • เศษรฐวิทย์, นามแฝง
 • ชื่อเรื่อง
 • สำนวนสะเด็ด / เศษรฐวิทย์, นามแฝง
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : เคล็ดไทย, 2540
  บรรณลักษณ์ 225 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- สำนวน
 • English -- idiom
 • เศษรฐวิทย์, นามแฝง
 • สำนวนสะเด็ด / เศษรฐวิทย์, นามแฝง
 • ภาษาอังกฤษ -- สำนวน
 • English -- idiom

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620115  428 ศ866ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [361]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)