Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TCMT620001
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789990336504
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 420.76 ศ463ท
ชื่อผู้แต่ง
 • ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538
  บรรณลักษณ์ 308 หน้า. ; 29 ซ.ม.
  หมายเหตุ 200 บาท
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน
 • ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
 • ทฤษฎีและแนวคิดในการสร้างแบบทดสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ / ศิริพร พงษ์สุรพิพัฒน์
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
 • ภาษาอังกฤษ -- การศึกษาและการสอน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TCMT620001  420.76 ศ463ท ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   คู่มือครู | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [333]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)