Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620067
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 418.4 ว711ล
ชื่อผู้แต่ง
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • ชื่อเรื่อง
 • Lively reading book 1 / วิโรจน์ พานิชกิจ
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ์, (ม.ป.ป.)
  บรรณลักษณ์ 99 หน้า : ภาพประกอบ. ; 26 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด
 • วิโรจน์ พานิชกิจ
 • Lively reading book 1 / วิโรจน์ พานิชกิจ
 • ภาษาอังกฤษ -- การอ่าน
 • ภาษาอังกฤษ -- แบบฝึกหัด

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620067  418.4 ว711ล ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [329]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)