Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620041
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 413.1 ว463ค
ชื่อผู้แต่ง
 • วันทิพย์ สินสูงสุด
 • ชื่อเรื่อง
 • คู่มือศัพท์ประกอบภาพ จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย / วันทิพย์ สินสูงสุด
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : วันทิพย์, 2537
  บรรณลักษณ์ 184 หน้า. รูปภาพ ; 21 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาจีน -- คำศัพท์
 • ภาษาญี่ปุ่น -- คำศัพท์
 • วันทิพย์ สินสูงสุด
 • คู่มือศัพท์ประกอบภาพ จีน-ญี่ปุ่น-อังกฤษ-ไทย / วันทิพย์ สินสูงสุด
 • ภาษาอังกฤษ -- ตำราสำหรับชนต่างชาติ
 • ภาษาจีน -- คำศัพท์
 • ภาษาญี่ปุ่น -- คำศัพท์

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620041  413.1 ว463ค ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [307]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)