Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620036
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9740058238055
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.32 อ917พ
ชื่อผู้แต่ง
 • เออร์เน็สต์ เอ็ม โบว์เด็น, ผู้รวบรวม
 • ชื่อเรื่อง
 • พุทธานุวัตร / เออร์เน็สต์, เอ็ม. โบว์เด็น, ผู้รวบรวม
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 6
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2536
  บรรณลักษณ์ 100 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 150 บาท
  หัวเรื่อง
 • พระพุทธศาสนา
 • พุทธศาสนา -- ธรรมในชีวิตประจำวัน
 • ผู้แต่งเพิ่ม
 • โยธาธรรมนิเทศ, หลวง, ผู้แปล
 • เออร์เน็สต์ เอ็ม โบว์เด็น, ผู้รวบรวม
 • พุทธานุวัตร / เออร์เน็สต์, เอ็ม. โบว์เด็น, ผู้รวบรวม
 • พระพุทธศาสนา
 • พุทธศาสนา -- ธรรมในชีวิตประจำวัน
 • โยธาธรรมนิเทศ, หลวง, ผู้แปล

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620036  294.32 อ917พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [304]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)