Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620035
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9743641092
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.301 ว844พ
ชื่อผู้แต่ง
 • วีระชัย ชยวีโร, พระมหา
 • ชื่อเรื่อง
 • พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทย / พระมหาวีระชัย ชยวีโร
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2547
  บรรณลักษณ์ 173 หน้า. 26 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • ศาสนากับกฏหมาย
 • วีระชัย ชยวีโร, พระมหา
 • พุทธจริยศาสตร์กับปัญหาการเปิดบ่อนการพนันในประเทศไทย / พระมหาวีระชัย ชยวีโร
 • ศาสนากับกฏหมาย

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620035  294.301 ว844พ ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [303]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)