Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620034
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9747890364
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 294.3 พ335ส
ชื่อผู้แต่ง
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • ชื่อเรื่อง
 • สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา / พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สหธรรมมิก, 2538
  บรรณลักษณ์ 122 หน้า. 19 ซ.ม.
  หัวเรื่อง
 • พุทธศาสนา
 • พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • สถานการณ์พุทธศาสนา พลิกหายนะเป็นพัฒนา / พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต)
 • พุทธศาสนา

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620034  294.3 พ335ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [302]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)