Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620032
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789745845794
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 372.4 ม137ข
ชื่อผู้แต่ง
 • มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
 • ชื่อเรื่อง
 • ไขปัญหาการ์ตูนฟีเวอร์ : แนวทางการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน / มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537
  บรรณลักษณ์ 136 หน้า. รูปภาพ. ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 70 บาท
  หัวเรื่อง
 • การอ่าน
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก
 • มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
 • ไขปัญหาการ์ตูนฟีเวอร์ : แนวทางการปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน / มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์
 • การอ่าน
 • วรรณกรรมสำหรับเด็ก

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620032  372.4 ม137ข ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [299]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)