Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620029
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9789748229010
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 371.14 ฝ211ส
ชื่อผู้แต่ง
 • ฝ่ายวิชาการมิติใหม่
 • ชื่อเรื่อง
 • สารพันอาจารย์ 3 / ฝ่ายวิชาการมิติใหม่
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : L.T.PRESS, 2539
  บรรณลักษณ์ 88 หน้า. ; 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 63 บาท
  หัวเรื่อง
 • ครู - การสอน
 • ครู - การศึกษาและการสอน
 • ฝ่ายวิชาการมิติใหม่
 • สารพันอาจารย์ 3 / ฝ่ายวิชาการมิติใหม่
 • ครู - การสอน
 • ครู - การศึกษาและการสอน

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620029  371.14 ฝ211ส ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [296]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)