Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620023
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9007023406469
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 320.9593 ช451ล
ชื่อผู้แต่ง
 • ชัยอนันต์ สมุทวนิช
 • ชื่อเรื่อง
 • โลกานุวัตร์กับอนาคตของประเทศไทย - พลวัตแห่งศตวรรษใหม่ของการก้าวสู่วิถีโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวนิช
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 2
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : อักษรการพิมพ์, 2538
  บรรณลักษณ์ 165 หน้า : 21 ซ.ม.
  หมายเหตุ 95 บาท
  หัวเรื่อง
 • ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
 • ไทย -- การเมืองและการปกครอง
 • การเมือง -- ไทย
 • ไทย -- ภาวะสังคม
 • ชัยอนันต์ สมุทวนิช
 • โลกานุวัตร์กับอนาคตของประเทศไทย - พลวัตแห่งศตวรรษใหม่ของการก้าวสู่วิถีโลกานุวัตร / ชัยอนันต์ สมุทวนิช
 • ไทย -- ภาวะเศรษฐกิจ
 • ไทย -- การเมืองและการปกครอง
 • การเมือง -- ไทย
 • ไทย -- ภาวะสังคม

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620023  320.9593 ช451ล ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [293]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)