Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน TH620022
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Thai
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 080 ส116น
ชื่อผู้แต่ง
 • สกล พงษ์ไพศาล
 • ชื่อเรื่อง
 • ในวงวิชาการ / สกล พงษ์ไพศาล
 • ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
  พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : เทพประทานพร, 2526
  บรรณลักษณ์ 272 หน้า. : 18 ซ.ม.
  ชื่อชุด
 • ชุดวิชาการปริทัศน์
 • หัวเรื่อง
 • การศึกษากับสังคม
 • สังคมศาสตร์กับประวัติศาสตร์
 • สังคมวิทยาการเมือง
 • สกล พงษ์ไพศาล
 • ในวงวิชาการ / สกล พงษ์ไพศาล
 • ชุดวิชาการปริทัศน์
 • การศึกษากับสังคม
 • สังคมศาสตร์กับประวัติศาสตร์
 • สังคมวิทยาการเมือง

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  TH620022  080 ส116น ฉ.1  ให้บริการ  ได้
   หนังสือทั่วไป | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [292]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)