Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน SC620001
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 9780521485272
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ S.C D898S
ชื่อผู้แต่ง
 • Dunbar, Guy
 • ชื่อเรื่อง
 • Snapshots : a collection of short stories / Guy Dunbar
 • ครั้งที่พิมพ์ 18 th ed
  พิมพลักษณ์ New York : Cambridge University Prees, 2015
  บรรณลักษณ์ 151 p. 22 cm.
  หัวเรื่อง
 • English -- short story
 • Dunbar, Guy
 • Snapshots : a collection of short stories / Guy Dunbar
 • English -- short story

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  SC620001  S.C D898S C.1  ให้บริการ  ได้
   S.C Short stories | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [238]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)