Your license expired.
สมาชิก

รหัสสมาชิก 
รหัสผ่าน 
หนังสือ


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

มัลติมิเดีย


มีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบมีสื่อประกอบ

คำค้น

เลขทะเบียน E620166 E620167 E620168 E620169 E620298 E620299 E620300
เลขมาตรฐานสากลของหนังสือ 0673104281
แหล่งผลิตข้อมูล ห้องสมุดศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
รหัสภาษา Eng
เลขเรียกหนังสือระบบทศนิยมดิวอี้ 418.4 S425R
ชื่อผู้แต่ง
 • Scott, Foresman
 • ชื่อเรื่อง
 • Reading Tactics B / Foresman Scott
 • ครั้งที่พิมพ์ 1 st ed
  พิมพลักษณ์ Illinois : Scott Foreman, 1977
  บรรณลักษณ์ 240 p. : ill, table ; 23 cm.
  หัวเรื่อง
 • English language
 • Scott, Foresman
 • Reading Tactics B / Foresman Scott
 • English language

 •  ลำดับ  บาร์โค๊ด  เลขเรียก  สถานะ  ยืม
   1. [ ขอจอง ]  E620166  418.4 S425R C.1  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   2. [ ขอจอง ]  E620167  418.4 S425R C.2  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   3. [ ขอจอง ]  E620168  418.4 S425R C.3  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   4. [ ขอจอง ]  E620169  418.4 S425R C.4  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   5. [ ขอจอง ]  E620298  418.4 S425R C.5  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   6. [ ขอจอง ]  E620299  418.4 S425R C.6  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
   7. [ ขอจอง ]  E620300  418.4 S425R C.7  ให้บริการ  ได้
   E General | ห้องสมุด | ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 3 อาคารศูนย์ภาษา
  [209]

  KPRULib  Kamphaeng Phet Rajabhat University Library Automation System. (KPRULib)